De kosten

Veel van onze cliënten komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid het grootste deel van de kosten betaalt. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage is, wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens het eerste gesprek bespreken wij dit met u.


Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dient u zelf een eigen bijdrage te betalen en afhankelijk van de soort zaak ook griffierecht. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen op minimumniveau heeft, kunt u bij de gemeente om vergoeding van de eigen bijdrage en het griffierecht vragen.

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking, dan zullen wij met u bespreken op basis van welk uurtarief wij u kunnen bijstaan. De hoogte van het uurtarief wordt onder meer bepaald door uw inkomen.

Wij werken op basis van de High Trust regeling samen met de Raad voor Rechtsbijstand