Dinie Martens

Betrokken en vasthoudend. Een advocaat met meer dan 30 jaar ervaring die zich maximaal voor u inzet.


Dinie Martens studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en werkte daarna als coördinator bij VluchtelingenWerk. Sinds 1992 is zij werkzaam in de advocatuur. Naast het asiel- en vreemdelingenrecht heeft zij zich gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht.

Dinie is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen, van Vluchtelingenwerk Nederland, de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van Stichting Migratierecht Nederland, de Vereniging Asieladvocaten-en Juristen Nederland en de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten. In Rotterdam is zij lid van de werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam en neemt zij deel aan het overleg van Het Ongedocumenteerden Overleg Rotterdam (HOOR). Daarnaast heeft zij zes jaar deel uitgemaakt van een commissie die asieladvocaten toetst op hun vakbekwaamheid.

Voor het sociaal zekerheidsrecht neemt zij deel aan de landelijke bijeenkomsten, georganiseerd door de Specialistenvereniging Sociaal Zekerheidsrecht en is zij lid van de Rotterdamse specialistenvereniging Sociale Zekerheid.

Dinie Martens is altijd bereid vragen over uw verblijfsvergunning of uitkering telefonisch of per e-mail te beantwoorden dan wel tijdens een kort gesprek op kantoor. Uitgangspunt voor haar is: je kunt beter één vraag te veel stellen, dan één vraag te weinig.

Dinie Martens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
• Asielrecht
• Vreemdelingenrecht
• Vreemdelingenbewaring
• Sociale Zekerheid

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

010 - 425 53 11
martens@delfshavenadvocaten.nl