Gerard Buren


Gerard Buren is in 2008 beëdigd als advocaat. Gerard houdt zich met name bezig met vreemdelingenrecht in de breedste zin van het woord. Zowel zaken op het gebied van het asielrecht als het reguliere vreemdelingenrecht behoren tot zijn expertise. De zaken die hij behandelt betreffen onder andere het bijstaan van vluchtelingen die bescherming vragen, maar ook gezinshereniging en visumaanvragen voor kort verblijf. Ook staat Gerard met grote regelmaat cliënten bij die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld. Hierbij gaat het om mensen die zijn uitgeprocedeerd of illegaal in Nederland verblijven en door de staat zijn gedetineerd. Verder adviseert Gerard over EU-burgerschapsrechten, terugkeerbesluiten en inreisverboden en eventuele procedures daarover. Gerard adviseert daarover niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen, bijvoorbeeld over de kennismigrantenregeling. Ook wanneer de IND onverhoopt voornemens is uw verblijfsvergunning in te trekken bent u bij hem aan het goede adres. Gerard is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen, van Vluchtelingenwerk Nederland, de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van Stichting Migratierecht Nederland en de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland. Gerard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: • Asiel- en Vluchtelingenrecht • Vreemdelingenrecht • Vreemdelingenbewaring Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

010 - 425 53 11
buren@delfshavenadvocaten.nl