Bijna iedereen heeft wel eens te maken met een of meer problemen op het gebied van uitkeringen. Wanneer u een beslissing ontvangt waarin uw recht op uitkering wordt beëindigd of gewijzigd, een uitbetaalde uitkering van u wordt teruggevorderd of aan u een boete of maatregel wordt opgelegd, kunt u contact met ons opnemen. Wij dienen voor u bezwaarschriften in bij gemeente, UWV, SVB of DUO en procederen indien nodig vervolgens bij de rechtbank en Centrale Raad van Beroep. Als u het niet eens bent met een beslissing over uw bijstandsuitkering (PW), WIA-WAO-Wajong-WW-ZW-uitkering, over studiefinanciering, uw kinderbijslag of AOW-uitkering, IOAW, Anw of een beslissing in het kader van de WMO, helpen wij u graag verder.

Dinie Martens en Jan Bosch kunnen u helpen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.